Wyndham Söğütözü | Ankara|0 (312) 3056013
Bildiri Gönderimi2019-02-04T16:07:40+00:00

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

Kongrede sunulacak klinik ve/veya deneysel çalışmalar, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

Sözel bildiri özetlerinin web sayfamız üzerinden 22 Şubat 2019 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Düzenleme kurulu tarafından ön değerlendirme yapılacaktır. Sonuçlar ilgili yazarlara e-posta yoluyla iletilecektir. Sözel bildiri olarak kabul edilen özetlerin tam metinleri, 1 – 6 Mart 2019 tarihleri arasında web sayfamız üzerinden yüklenmeli ve/veya info@samiulusakademi.org adresine gönderilmelidir.  Tam metinler, gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Sadece Klinik ve/veya Deneysel çalışmalar, sözel bildiri olarak kabul edilecektir.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların adı ve bulunduğu il belirtilmelidir.
 • Özet başlığı büyük harf ile yazılmalıdır.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet içinde çalışmanın yapıldığı merkezin adı ya da tanınmasına yol açacak bir veri bulunmamalıdır.
 • Her bildiri özeti için en az 3 en fazla 5 adet olmak üzere anahtar kelime girilmelidir.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazar adı ve anahtar kelimeler hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Bildiri Gönderimi İçin Tıklayınız